248-CV.ĐTN-BMT Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động về biên giới, Bộ đội biên phòng và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội biên phòng”

262