34-KHLT/ĐTN-QS-TDTT Tổ chức Hội thao Thể dục thể thao chào mừng 88 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), 73 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2019), 84 năm ngày Dân quân Tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2019)

348

Download (PDF, 1.61MB)

Download (PDF, Unknown)