102-KH/ĐTN-UBKT Giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 10/4/2017 của UBND quận quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với chức danh Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận

311

Download (PDF, 1.06MB)