09-KH/HĐĐ Tổ chức chương trình rèn luyện nâng cao năng lực và nghiệp vụ công tác Đội dành cho đội ngũ phụ trách Đội quận Phú Nhuận năm học 2019 – 2020

304

09-KH/HĐĐ Tổ chức chương trình rèn luyện nâng cao năng lực và nghiệp vụ công tác Đội dành cho đội ngũ phụ trách Đội quận Phú Nhuận năm học 2019 – 2020