01/TB-UBH mời hội viên thanh niên tham dự Phiên thứ 3 – Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

225

01/TB-UBH mời hội viên thanh niên tham dự Phiên thứ 3 – Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024