02-TB/UBH mời hội viên, thanh niên tham dự chương trình bế mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên Việt Nam – Campuchia năm 2019

362

02-TB/UBH mời hội viên, thanh niên tham dự chương trình bế mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên Việt Nam – Campuchia năm 2019