109-KH/ĐTN-BTC Tổ chức “Ngày lao động Cộng sản” – Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

872

109-KH/ĐTN-BTC Tổ chức “Ngày lao động Cộng sản” – Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)