501-TB/ĐTN-BMT mời đoàn viên thanh niên hỗ trợ chương trình đêm hội “Mừng Xuân Canh Tý Mừng Đảng quang vinh, Tết đến với mọi nhà, mọi người” năm 2020

263

501-TB/ĐTN-BMT mời đoàn viên thanh niên hỗ trợ chương trình đêm hội “Mừng Xuân Canh Tý Mừng Đảng quang vinh, Tết đến với mọi nhà, mọi người” năm 2020