03-KHPH/CLB-CCB-QĐ-PGD&ĐT Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống trong đoàn viên, thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận năm 2020

432

03-KHPH/CLB-CCB-QĐ-PGD&ĐT Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống trong đoàn viên, thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận năm 2020