23-QĐ/ĐTN-BMT thành lập đội hình thanh niên tình nguyệntham gia công tác phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19)

319

23-QĐ/ĐTN-BMT thành lập đội hình thanh niên tình nguyệntham gia công tác phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19)