130-KH/ĐTN-BMT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020 – Chủ đề “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”

241

130-KH/ĐTN-BMT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020 – Chủ đề “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”