Tài liệu Hội nghị thông tin với cấp ủy về công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận 6 tháng đầu năm 2020

293

Thông tin hoạt động Đoàn – Hội 6 tháng đầu năm 2020

BC Sơ kết thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày 01 tin tốt – Mỗi tuần 01 câu chuyện đẹp”