51-TB/HĐĐ Vv mời đội viên, học sinh tham dự Chương trình “Điều em muốn nói” và Lễ trao giải Hội thi “Em vui, vui khỏe mỗi ngày” lần 2 năm 2020

252

50-TB/HĐĐ Vv mời đội viên, học sinh tham dự Chương trình “Điều em muốn nói” và Lễ trao giải Hội thi “Em vui, vui khỏe mỗi ngày” lần 2 năm 2020