150-KH/ĐTN-CNLD Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân Tp.Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2020)

561

150-KH/ĐTN-CNLD Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân Tp.Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2020)