649-TB/ĐTN-VP Vv mời đội viên, thiếu nhi tham gia Ngày hội Thiếu nhi vui sáng tạo và Liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm Nhà Thiếu nhi năm 2020

217

649-TB/ĐTN-VP Vv mời đội viên, thiếu nhi tham gia Ngày hội Thiếu nhi vui sáng tạo và Liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm Nhà Thiếu nhi năm 2020