655-TB/ĐTN-CNLĐ Tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp – Chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Tp. Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2020)

257

655-TB/ĐTN-CNLĐ Tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp – Chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Tp. Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2020)