694-TB/ĐTN – BTC VV giới thiệu tập thể, cá nhân tuyên dương Chi đoàn mạnh, Chương trình gặp mặt Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc và Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi TP. Hồ Chí Minh lần VI, năm 2021

482

694-TB/ĐTN – BTC VV giới thiệu tập thể, cá nhân tuyên dương Chi đoàn mạnh, Chương trình gặp mặt Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc và Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi TP. Hồ Chí Minh lần VI, năm 2021

Download (DOCX, 51KB)