703 – TB/ĐTN-BCNLĐ vv mời cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham dự vòng chung kết Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền, hiến kế cải cách hành chính lần 2 năm 2020

126

703 – TB/ĐTN-BCNLĐ vv mời cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham dự vòng chung kết Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền, hiến kế cải cách hành chính lần 2 năm 2020