711 -TB/ĐTN-BTNTH Tổ chức chương trình “Ban Thường vụ Quận Đoàn gặp gỡ cán bộ Đoàn khu vực trường học” và Lễ tuyên dương “Học sinh 3 tốt Quận Phú Nhuận”, Cán bộ Đoàn, HS THPT tiêu biểu đậu ĐH, CĐ năm 2020

260

711 -TB/ĐTN-BTNTH Tổ chức chương trình “Ban Thường vụ Quận Đoàn gặp gỡ cán bộ Đoàn khu vực trường học” và Lễ tuyên dương “Học sinh 3 tốt Quận Phú Nhuận”, Cán bộ Đoàn, HS THPT tiêu biểu đậu ĐH, CĐ năm 2020

DS tuyên dương Cán bộ Đoàn, HS THPT tiêu biểu đậu ĐH, CĐ năm 2020