159 – KH/ĐTN-TNTH tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh quận Phú nhuận lần thứ II, chủ đề Ý tưởng sáng tạo, xây dựng quận Phú Nhuận tương lai – Creative idea for better upcoming Phu nhuan

240

159 – KH/ĐTN-TNTH tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh quận Phú nhuận lần thứ II, chủ đề Ý tưởng sáng tạo, xây dựng quận Phú Nhuận tương lai – Creative idea for better upcoming Phu nhuan