720 – Thông báo Vv mời đoàn viên, thanh niên tham gia lễ phát động Chiến dịch vận động Hiến máu tình nguyện dịp tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2021

412

720 – Thông báo Vv mời đoàn viên, thanh niên tham gia lễ phát động Chiến dịch vận động Hiến máu tình nguyện dịp tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2021