723 – TB/ĐTN – BTG tổ chức Hội nghị sơ kết chặng 1 đợt cao điểm 90 ngày Tuổi trẻ PN thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

325

723 – TB.ĐTN – BTG tổ chức Hội nghị sơ kết chặng 1 đợt cao điểm 90 ngày Tuổi trẻ PN thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh