724 -TB/ĐTN-TNTH mời đoàn viên thanh niên tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

196

724 -TB/ĐTN-TNTH mời đoàn viên thanh niên tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam