179 – BC/ĐTN-BTG về báo cáo sơ kết chặng 1 – Màu của Tuổi trẻ, đợt cao điểm 90 ngày Tuổi trẻ PN thi đua tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

216

179 – BC/ĐTN-BTG về báo cáo sơ kết chặng 1 – Màu của Tuổi trẻ, đợt cao điểm 90 ngày Tuổi trẻ PN thi đua tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM