731 – TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Vv tổ chức các hoạt động khởi động Tháng thanh niên năm 2021 và Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân tân Sửu năm 2021

310

731 – TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Vv tổ chức các hoạt động khởi động Tháng thanh niên năm 2021 và Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân tân Sửu năm 2021