741 – TB/ĐTN-BCNLD Phát động chương trình ĐVTN rèn luyện sức khỏe hưởng ứng thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

513

741 – TB/ĐTN-BCNLD Phát động chương trình ĐVTN rèn luyện sức khỏe hưởng ứng thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh