631-CV/ĐTN-BMT Thực hiện các hoạt động tham gia Lập lại trật tự, an toàn giao thông Xóa điểm ùn tắc giao thông Xây dựng hình ảnh đẹp trong văn hóa giao thông đô thị

196

631-CV/ĐTN-BMT Thực hiện các hoạt động tham gia Lập lại trật tự, an toàn giao thông Xóa điểm ùn tắc giao thông Xây dựng hình ảnh đẹp trong văn hóa giao thông đô thị