756-TB/ĐTN-TNTH Phát động trao tặng Khăn quàng đỏ và huy hiệu Đội cho đội viên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP HCM

295

756-TB/ĐTN-TNTH Phát động trao tặng Khăn quàng đỏ và huy hiệu Đội cho đội viên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP HCM