09-CtrHĐ/ĐTN-BTG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Phú Nhuận Lần thứ XII Nhiệm kỳ 2020 – 2025

267

09-CtrHĐ/ĐTN-BTG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Phú Nhuận Lần thứ XII Nhiệm kỳ 2020 – 2025