32-TB/UBH Tham gia chương trình giao lưu giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu – đăng và hội viên, thanh niên

143

32-TB/UBH Tham gia chương trình giao lưu giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu – đăng và hội viên, thanh niên