779-TB/ĐTN-BTG Mời tham dự các chương trình kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

576

779-TB/ĐTN-BTG Mời tham dự các chương trình kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động