784-TB/ĐTN-BMT Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch HCM, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và trao huy hiệu Đảng đợt 19.5

321

784-TB/ĐTN-BMT Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch HCM, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và trao huy hiệu Đảng đợt 19.5