22-HD-ĐTN-BTG Tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

177

22-HD/ĐTN-BTG Tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước