820-TB/ĐTN-BTG Tổ chức cuộc thi “Đọc sách thật phong cách” Lần 2. Hưởng ứng đợt cao điểm “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19” thực hiện CT16 trên địa bàn TpHCM

249

820-TB/ĐTN-BTG Tổ chức cuộc thi “Đọc sách thật phong cách” Lần 2. Hưởng ứng đợt cao điểm “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19” thực hiện CT16 trên địa bàn TpHCM