821-TB/ĐTN-CNLĐ Giới thiệu gương điển hình đề nghị xét trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi” toàn quốc Lần VIII – Năm 2021

260

821-TB/ĐTN-CNLĐ Giới thiệu gương điển hình đề nghị xét trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi” toàn quốc Lần VIII – Năm 2021

Download (DOCX, 20KB)