828-TB/ĐTN-BTG thông tin kết quả sơ kết cuộc thi “Đọc sách thật phong cách” lần 2 và Cuộc thi viết “Tuổi trẻ Phú Nhuận chung tay đẩy lùi Covid-19” năm 2021

245

828-TB/ĐTN-BTG thông tin kết quả sơ kết cuộc thi “Đọc sách thật phong cách” lần 2 và Cuộc thi viết “Tuổi trẻ Phú Nhuận chung tay đẩy lùi Covid-19” năm 2021