195-KH/ĐTN-CNLĐ Tổ chức phát động đợt thi đua lao động sáng tạo, tham gia khôi phục sản xuất, kinh doanh, khắc phục hậu quả dịch bệnh và chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Tp. Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2021)

244

195-KH/ĐTN-CNLĐ Tổ chức phát động đợt thi đua lao động sáng tạo, tham gia khôi phục sản xuất, kinh doanh, khắc phục hậu quả dịch bệnh và chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Tp. Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2021)