196–KH/ĐTN-VP Kiểm tra đánh giá chất lượng, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên-thiếu nhi Khu vực ĐBDC và CNLĐ – LLVT năm 2021

1061

196–KH/ĐTN-VP Kiểm tra đánh giá chất lượng, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên-thiếu nhi Khu vực ĐBDC và CNLĐ – LLVT năm 2021

Thang điểm Khu vực Địa bàn dân cư

Thang điểm Khu vực Công nhân lao động