873-TB/ĐTN-HĐĐ điều chỉnh thông tin tình hình giới thiệu hồ sơ khen thưởng tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021

211

873-TB/ĐTN-HĐĐ điều chỉnh thông tin tình hình giới thiệu hồ sơ khen thưởng tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021