876-TB/ĐTN-BTNTH Tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2020 -2021, triển khai kế hoạch năm học 2021 – 2022 và trao giải Hội thi Tin học trẻ Quận Phú Nhuận năm 2021

668

876-TB/ĐTN-BTNTH Tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2020 -2021, triển khai kế hoạch năm học 2021 – 2022 và trao giải Hội thi Tin học trẻ Quận Phú Nhuận năm 2021