893-TB/ĐTN-BTG Mời ĐVTN tham gia Tọa đàm giới thiệu bộ sách “Thượng tướng Trần Văn Trà và Những chặng đường lịch sử B2 thành đồng” và ra mắt tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

207

893-TB/ĐTN-BTG Mời ĐVTN tham gia Tọa đàm giới thiệu bộ sách “Thượng tướng Trần Văn Trà và Những chặng đường lịch sử B2 thành đồng” và ra mắt tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”