44/TB–UBH Tham gia Ngày hội “Môi trường xanh – Nếp sống xanh” và hoạt động xây dựng “Khu phố An toàn – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình” năm 2021

247

44.TB–UBH Tham gia Ngày hội Môi trường xanh – Nếp sống xanh và hoạt động xây dựng Khu phố An toàn – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình năm 2021