897-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Tổ chức đợt hoạt động cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

150

897-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Tổ chức đợt hoạt động cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022