898-TB/ĐTN-BTG Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

406

898-TB/ĐTN-BTG Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027