24-KHLT-HĐĐ-NTN Kế hoạch Tổ chức các hoạt động trực tuyến Liên hoan nét ảnh tuổi thơ và Liên hoan Em yêu chữ Việt chào mừng ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2022

177

24-KHLT-HĐĐ-NTN Kế hoạch Tổ chức các hoạt động trực tuyến Liên hoan nét ảnh tuổi thơ và Liên hoan Em yêu chữ Việt chào mừng ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2022