936-TB/ĐTN-BTC Tổ chức bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

173

Download (PDF, Unknown)