103-TB/HĐĐ Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

452

103-TB/HĐĐ Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027