09-KH/ĐTN-HĐĐ Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” Tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ” và “Phụ trách sao tiêu biểu” quận Phú Nhuận năm học 2021 – 2022

199

09-KH/ĐTN-HĐĐ Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” Tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ” và “Phụ trách sao tiêu biểu” quận Phú Nhuận năm học 2021 – 2022