93-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Thông báo về việc vận động đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn tham gia hoạt động Đi bộ trực tuyến hưởng ứng Cuộc đi bộ gây quỹ xã hội quận Phú Nhuận Chủ đề “Đồng hành chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn”

135

Download (PDF, Unknown)