94-TB/ĐTN-TNTH V/v giới thiệu Cán bộ Đoàn học sinh THPT tiêu biểu trúng tuyển Đại học, Học viện, Cao đẳng năm học 2022 – 2023 và giới thiệu tuyên dương tại Liên hoan “Gương mặt Thủ lĩnh trẻ TP. Hồ Chí Minh” lần 1, năm 2022

173

Download (PDF, Unknown)